Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Siedliska k/Rzeszowa​

KOMUNIKAT KURII:

 W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować:

 

 1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

 2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

 3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

 4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

 5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).

 6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.

Korzystając z okazji zbliżającego się liturgicznego święta św. Łukasza Ewangelisty, Ksiądz Biskup poleca   w modlitwie opiece tego świętego Patrona wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Otacza także modlitwą i duchowym wsparciem wszystkich chorych i cierpiących. Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, udziela wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829)  należy przestrzegać następujących zasad:

 1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).

 2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej.

 3. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).

 4. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

 5. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

 1. Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.

 

Różaniec w październiku odmawiają:

1 X Róża Krystyny Potęckiej

2 X Róża Alicji Klimczak

3 X Róża Marianny Mac

4 X

5 X Róża Władysławy Pryk

6 X Czciciele św. Michała Archanioła

7 X Róża Ewy Jachimowskiej

8 X Róża Moniki Paśko

9 X Róża Władysławy Lasota

10 X Róża Zofii Wójcik

11 X

12 X Róża Krystyny Bednarz

13 X Róża Teresy Tondera

14 X Róża Marii Dymek

15 X Róża Emila Pasternaka

16 X Róża Józefa Czopika

17 X Róża Leszka Szpiech

18 X

19 X Czciciele św. Szarbela

20 X Róża Łucji Szczupiel

21 X Róża Anny Kwater

22 X Caritas

23 X Duszpasterska Rada Parafialna

24 X Akcja Katolicka

25 X

26 X Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

27 X Szafarze Komunii Świętej z rodzinami

28 X Pierwszy Krąg Domowego Kościoła

29 X Drugi Krąg Domowego Kościoła

30 X Kandydaci do bierzmowania

31 X Grupa Modlitewna bł. ks. Józefa Kowalskiego

Zaproszenie do duchowego pielgrzymowania podczas 43 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

43 Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa na Jasną Górę odbędzie się pod hasłem: „Niewiasto Eucharystii ucz świętowania”. Odbędzie się tradycyjnie od 4 do 13 sierpnia. Pielgrzymka odbędzie się na zasadzie sztafety. Mogą w niej wziąć udział w tym roku tylko przewodnicy i kilku księży.

 

Zachęcam do zapisania się do grupy duchowego pielgrzymowania na stronie internetowej: http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/

 

 Duchowe pielgrzymowanie dla wielu z Was będzie ofiarą duchową. Rozumiem, że wielu pragnie pielgrzymować jak co roku do tronu Królowej Polski. Ponieważ tylko taka jest możliwość z powodu epidemii, zachęcam do modlitwy w ramach audycji z Radiem Via i uczestniczenia we Mszach świętych transmitowanych z Bazyliki oo. Bernardynów.

 

W poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 18:00 – Mszę świętą przygotuje u oo. Bernardynów nasza Grupa św. Kazimierza. Będzie to także okazja do wspólnego spotkania.

 

Spotkanie organizacyjne i Msza święta za Pielgrzymów oraz Wasze rodziny będzie w katedrze rzeszowskiej, w niedzielę 2 sierpnia, o godzinie 15:00. Po Mszy świętej będzie można porozmawiać i otrzymać materiały związane z duchowym pielgrzymowaniem.

 

Co daje taka forma pielgrzymki?

 

Chodzi o to, aby mieć udział w duchowych owocach pielgrzymowania, modlić się i tworzyć wspólnotę naszej grupy. Jako przewodnik razem z innym kapłanem zamierzam przejść całą trasę. Jeśli ktoś czuje taką potrzebę – może przesłać mi emailem lub sms swoje intencje. Będę się modlił przez 10 dni w drodze, a na Jasnej Górze odprawię Mszę świętą za Was i w Waszych intencjach.

Mój telefon: 503-847-472; adres email: cz.matula@gmail.com Intencje można przesłać do 3 sierpnia.

ks. Czesław Matuła

Przewodnik Grupy św. Kazimierza

ODWOŁANIE DYSPENSY!

Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana przez Biskupa Rzeszowskiego dyspensa od obowiązku uczestnictwa  we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 2181) przypomina: Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

Życzenia Ks. Biskupa

Drodzy Diecezjanie!

Kilka tygodni temu, w Środę Popielcową, usłyszeliśmy w naszych świątyniach wezwanie do nawrócenia i do wiary w Ewangelię. Sam Jezus podał nam też środki do osiągnięcia tego celu, jakimi są modlitwa, post i jałmużna. To od wieków sprawdzony sposób przygotowania do udziału w wielkanocnej radości i do przyjęcia wszystkich owoców Zmartwychwstania Chrystusa. Tegoroczne świętowanie przebiega jednak w atmosferze dalekiej od radości, za to pełnej niepokoju i wielu ograniczeń, spowodowanych szerzącą się pandemią koronawirusa. Boleśnie odczuwamy brak możliwości swobodnego uczestniczenia we Mszy św. i innych nabożeństwach, ograniczony dostęp do sakramentów świętych, czy niemożność świątecznych spotkań i odwiedzin. Chcemy jednak patrzeć na to doświadczenie oczami wiary, z ufnością, która ma swe źródło w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i wszelkim złem. Z wiary też rodzi się pytanie, co Pan Bóg chce nam powiedzieć w tych dniach i co powinniśmy czynić.

Stąd moje serdeczne życzenia, abyśmy potrafili mądrze wykorzystać dany nam czas na solidną rewizję życia, na refleksję nad dotychczasowymi wyborami, hierarchią wartości, a zwłaszcza naszą relacją z Bogiem i bliskimi. Niech nasze rodziny staną się prawdziwym Kościołem domowym – miejscem wspólnotowej modlitwy, szkołą dialogu i słuchania siebie nawzajem. Utrudnienia w pełnym uczestnictwie we Mszy św. niech nam pomogą na nowo odkryć i docenić wartość sakramentów świętych i wspólnoty Kościoła i niech zaowocują tęsknotą i głodem eucharystycznym.

Naturalnie życzę, aby Zmartwychwstały Pan zachował nas od groźnej epidemii, a zarażonym przyniósł pełnię sił i zdrowia. Pamięcią i serdeczną modlitwą otaczam osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Rodziny, które utraciły bliskich zapewniam o duchowej i modlitewnej bliskości, prosząc o wieczny pokój dla zmarłych.

Dziękując służbom sanitarnym, medycznym, porządkowym i rzeszom wolontariuszy, modlę się dla nich o zdrowie, odwagę, siłę i wytrwałość w tej samarytańskiej posłudze.

Kapłanom i osobom konsekrowanym dziękuję za nieustanną modlitwę, cierpliwość w znoszeniu ograniczeń i stałą gotowość w trosce o duchowe dobro wiernych.

Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was swoją łaską, uzdrowi miłosierdziem a serca napełni pokojem i ufnością.

Z pasterskim błogosławieństwem

                                               + Jan Wątroba

                                            Biskup Rzeszowski

Wielkanoc 2020 r.

W związku z przedłużeniem ograniczeń odnośnie zgromadzeń w czasie trwania epidemii koronawirusa, informujemy,
że w Niedzielę Zmartwychwstania i w Oktawie Wielkanocy w Mszach św. może uczestniczyć tylko
po 5 osób.

Proszę kliknąć w obrazek powyżej. pdf

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 

 • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];

 

 • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];

 

 • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 

 • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

 

 

 

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

 

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

[1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński „Notitiae” 37 (2001) 190-194).

[2] Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

[3] Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.

[4] Por. KKK 1452.

Transmisje Wielkopostne w Radio VIA

Transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej
Piątek godz. 17.30
z kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie

Transmisja nabożeństwa Gorzkich żali
Niedziela godz. 17.00
z kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie

Rekolekcje od 29 marca do 1 kwietnia
Transmisja z Bazyliki oo. Bernardynów w Rzeszowie Mszy świętych z naukami rekolekcyjnymi
niedziela – godz. 12.00
poniedziałek, wtorek, środa – godz. 18.00
Rekolekcje głosić będzie O. Cyprian Moryc OFM

Drodzy Parafianie!

     Każdy dzień wnosi ogromne zmiany w nasze życie. Niekoniecznie są to zmiany o jakich marzyliśmy czy się spodziewaliśmy, mimo wszystko trzeba się z nimi mierzyć. Wczoraj (24 marca) zostały ogłoszone nowe ograniczenia na terenie naszego kraju, dotyczące publicznych zgromadzeń, które obowiązywać będą do 11 kwietnia. Nowe ograniczenia dopuszczają udział 5 osób w Mszy św. To bardzo ciężki czas dla nas wszystkich. Prosimy o modlitwę. Każdego wieczora o godz. 2030, czy to indywidualnie, czy w rodzinie sięgajmy po różaniec i prośmy Miłosiernego Ojca, aby zlitował się nad nami i nad całym światem,        i oddalił epidemię koronawirusa.

     Decyzją ks. biskupa ordynariusza zostają odwołane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kaplicach i kościołach, zostają również zawieszone odwiedziny u chorych z racji pierwszych sobót miesiąca.

BARDZO PROSIMY – ZOSTAŃCIE W DOMU!!!

Łączcie się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez media: telewizję, radio, internet. Niech ten czas doświadczenia umocni jeszcze bardziej więź z naszym Zbawicielem i otworzy na drugiego człowieka.

Dobrą propozycją, która może umocnić nas duchowo, są Rekolekcje wielkopostne w TVP3 Rzeszów.

Zapraszamy do oglądania: https://rzeszow.tvp.pl/47235934/rekolekcje-wielkopostne-w-tvp3-rzeszow?fbclid=IwAR34Ipe-JkO24HFgLTUVT074Oh6s3EhbLqEG2mW-IFeWPkt_fHwmB4GjEVY

Zalecenia dotyczące zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem.

– Usilnie zachęca się wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

– apeluje się do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

– jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną,

– zachęcamy wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej,

– zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób,

– znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

– zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju przyjmowania Komunii świętej do ust. Jeżeli jednak wierni z obawy przed zarażeniem będą chcieli przyjąć Komunię świętą na rękę należy jej udzielić w takiej formie. W takim przypadku Komunię św. należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.,

– cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

– należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

– rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą,

– uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

 

Close Menu