10. 08. – 16. 08. 2020 roku

Poniedziałek, 10. 08

1. za parafian

2. + Zofia Baran od rodziny Bużów z Tyczyna

Wtorek, 11. 08

1. + Władysława Kamińska od II Kręgu Domowego Kościoła

2. + Zofia Mac od córki z mężem

Środa, 12. 08

1. o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla sióstr z róży Władysławy Pryk i za zmarłe siostry

2. + Zofia Mac od wnuczki Ani z mężem i dziećmi

Czwartek, 13. 08

1.+ Bronisława, Ludwik i Adam Markowscy 

2. + Zofia Mac od wnuczki Ani z mężem i dziećmi

Piątek, 14. 08

1. + Jarosław Kurc

2. + Zofia Mac od wnuczki Basi z mężem

Sobota, 15. 08 – Wniebowzięcie NMP

730 za parafian

1030 w intencji parafian i mieszkańców sołectwa od p. Sołtysa

        + Zofia Mac od wnuka Arkadiusza

Niedziela, 16. 08

730 za parafian

1030+ Anna Rydel w 25 rocznicę śmierci

       + Zofia Mac od rodziny Kwater

Close Menu