13. 09. – 19. 09. 2021 roku

Poniedziałek, 13. 09

1. + Zenon, Tomasz i Stanisław

2. + Marian Skoczylas od Władysławy Adamczyk

Wtorek, 14. 09

1. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla parafian przygotowujących pierwszy ołtarz na Boże Ciało

2. + Marian Skoczylas od przyjaciół z Debrzy

Środa, 15. 09

1. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla parafian przygotowujących pierwszy ołtarz na Boże Ciało

2. + Marian Skoczylas od przyjaciół z Debrzy

Czwartek, 16. 09

1.+ Janina Lasota od Alicji Tłuczek

2. + Marian Skoczylas od przyjaciół z Debrzy

Piątek, 17. 09

1. + Kazimierz Wiśniowski

2. + Jerzy Krakowiak od żony z synem

Sobota, 18. 09

1. + Antoni Zapartek

2. + Jerzy Krakowiak od szwagierki Barbary z synem

Niedziela, 19. 09

730  o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków róży Emila Pasternaka i za zmarłych braci

1030 + Wojciech Myrda  w 3 rocznicę śmierci

       o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary i Jana w 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa

1500 w intencji strażaków

Close Menu