6. 11. – 12. 11. 2023 roku

Poniedziałek, 6. 11.

1. + Monika, Barbara i Stefania

2. + Zofia Dudek od córki Danuty

Wtorek, 7. 11.

1. + Jan, Anna, Stefania i Stanisław Róg

2. + Zofia Dudek od córki Danuty

Środa, 8. 11.

1. + Karol, Władysława i Jan Szkoła

2. + Helena i Stanisław Baran i ich rodzice

Czwartek, 9. 11.

1. + Małgorzata Piecuch w 2 rocznicę śmierci

2. + Zofia Dudek od córki Elżbiety

Piątek, 10. 11.

1. + Jadwiga i Henryk Soleccy, Julia i Ludwik Dudek

2. + Zofia Dudek od córki Elżbiety

Sobota, 11. 11.

1. w intencji Ojczyzny

2. + Zofia Dudek od córki Elżbiety

Niedziela, 12. 11.

730 + Eugeniusz Tłuczek w 32 rocznicę śmierci i jego rodzice

1030 + Adam Gruba i jego rodzice Janina i Władysław

        + Zofia Dudek od córki Elżbiety

1500 za parafian

Close Menu