20. 12. – 26. 12. 2021 roku

Poniedziałek, 20. 12

1. + Andrzej Horecki od kuzynki Teresy Wilk z mężem

2. o zdrowie dla Genowefy Guzik

Wtorek, 21. 12

1. z róży Władysławy Pryk o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. oraz z a zmarłe siostry

2. + Emilia Burda od rodziny Masłyków

Środa, 22. 12

1. + ks. Jan Kulpa

2. + Emilia Burda od rodziny Masłyków

Czwartek, 23. 12

1.+ Wiktoria Myrda od rodz. Grzebyków i Bonarowskich

2. + Emilia Burda od rodziny Masłyków

Piątek, 24. 12

1. + Stanisława i Michał Wajda

2. + Emilia Burda od dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP w Siedliskach

Sobota, 25. 12 – Boże Narodzenie

Pasterka: + ks. Józef Kandefer 

730 + Edward Szczypek w 19 rocznicę śmierci

1030 za parafian

      + Emilia Burda od rodziny Miciudów i Flusiów

Niedziela, 26. 12 – Świętej Rodziny

730  za parafian

1030 + Wiktoria i Józef Borowiec i ich rodzice

        + Emilia Burda od Elżbiety Kamienieckiej z rodziną

Close Menu