9. 08. – 15. 08. 2021 roku

Poniedziałek, 9. 08

1. + Mieczysław Borowiec w 1 rocznicę śmierci

2. + Zofia Pietrucha od męża Stanisława

Wtorek, 10. 08

1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bartka w 18-tą rocznicę urodzin

2. + Zofia Pietrucha od córki Moniki z mężem

Środa, 11. 08

1. + Kazimierz Wiśniowski od córki Joli z rodziną

2. + Zofia Pietrucha od córki Moniki z mężem

Czwartek, 12. 08

1.+ Kazimierz Wiśniowski od rodziny Milów

2. + Zofia Pietrucha od Agnieszki i Zbigniewa Kałamarz z USA

Piątek, 13. 08

1. + Bronisława, Ludwik i Adam Markowscy

2.  + Zofia Pietrucha od Agnieszki i Zbigniewa Kałamarz z USA

Sobota, 14. 08

1. o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla sąsiadów kościoła, którzy przygotowali ołtarz na Boże Ciało

2. + Zofia Pietrucha od Marii i Krzysztofa Gromek z rodziną

Niedziela, 15. 08

730  za parafian

1030w intencji parafian i mieszkańców sołectwa od p. sołtysa 

       + Zofia Pietrucha od Małgorzaty i Grzegorza Wilk

Close Menu