18. 12. – 24. 12. 2023 roku

Poniedziałek, 18. 12.

1. + Anna i Tadeusz Gwizdała

2. + Zofia Bieda od wnuka Krzysztofa z rodziną

Wtorek, 19. 12.

1. + Antonina, Józef i Stanisław Fendryk

2. + Zofia Bieda od wnuka Krzysztofa z rodziną

Środa, 20. 12.

1. + Stanisław Myrda

2. + Zofia Bieda od wnuka Przemka z żoną

Czwartek, 21. 12.

1. + Władysław i Helena Dudek

2. + Zofia Bieda od wnuczki Iwony z rodziną

Piątek, 22. 12.

1. w intencji szafarzy dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo

2. + Zofia Bieda od rodziny Pietrzyków z Zarzecza

Sobota, 23. 12.

1. + Emil Materna

2. + Zofia Bieda od rodziny Jaworskich

Niedziela, 24. 12.

730 + Zofia i Eugeniusz Borowiec

1030 za parafian

        + Zofia Bieda od prawnuka Gracjana z Ewą

2400 Pasterka za parafian

Close Menu