2. 03. – 8. 03. 2020 roku

Poniedziałek, 2. 03

1. + Helena Szczęch od syna Krzysztofa

2. + Jan Domoń od żony

Wtorek, 3. 03

1. + Kazimiera, Jan, Kazimierz, Stefania Wójcik

2. + Jan Domoń od żony

Środa, 4. 03

1. + Kazimierz i Maria Kowalscy

2. + Jan Domoń od żony

Czwartek, 5. 03

1.+ Anna, Józefa, Zofia, Julian, Kazimierz Wilk i ich rodzice

2. + Jan Domoń od syna Andrzeja

Piątek, 6. 03

1. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agnieszki w 18-tą rocznicę urodzin

2.+ Jan Domoń od syna Andrzeja

Sobota, 7. 03

1. + Jan, Urszula Haczela i Mieczysław Szczęch

2. + Jan Domoń od wnuków Krzysztofa i Agnieszki

Niedziela, 8. 03

730 + Józef, Władysława Orłowscy i Stefania Róg

1030 + Stefania Loch

       + Jan Domoń od wnuków Krzysztofa i Agnieszki

1500  za parafian

Close Menu