Sakrament Chrztu

W niedziele w ciągu roku i w Wigilię Paschalną (Wlk. Sobota)

Niezbędne dokumenty:

– akt urodzenia dziecka z USC (odpis)

– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

– dane rodziców dziecka i rodziców chrzestnych

– rodzice chrzestni spoza parafii przedkładają zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami

Sakrament Pokuty i Pojednania

Codziennie przed Mszą św.

 

Sakramenty dla Chorych

Udzielane są na życzenie chorego lub rodziny

Uroczyście w Światowy Dzień Chorego (11.02) podczas Mszy Św.

Chorych parafii odwiedzam z posługą spowiedzi i Komunii św. w każdą I sobotę miesiąca

 

Sakrament Małżeństwa

W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego do Kancelarii parafialnej narzeczonego lub narzeczonej należy zgłosić się od 6 do 3 miesięcy przed ślubem z dokumentami wymienionymi w 1, 2 i 3 punkcie. Pozostałe dokumenty należy donieść przed ślubem.

Niezbędne dokumenty:

  1. Dokumenty tożsamości narzeczonych
  2. Aktualne metryki chrztu i bierzmowania
  3. Świadectwo uczestnictwa w katechezie szkolnej
  4. Aktualne zaświadczenie z USC o braku przeszkód lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  5.  Jeśli narzeczony(a) mieszka na terenie innej parafii należy przedłożyć świadectwo wygłoszenia tam zapowiedzi z adnotacją o nieistnieniu przeszkód
  6. Świadectwo uczestnictwa w naukach przedślubnych
  7. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej
  8. Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

 

Sakrament Bierzmowania

– metryka chrztu

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo z katechizacji

– dorośli – świadectwo ukończenia katechizacji

– udział w przygotowaniu do bierzmowania w parafii

 

I Komunia Święta

– aktualna metryka chrztu (osoby ochrzczone poza parafią)

– udział w przygotowaniu do Komunii św. w parafii

 

Pogrzeb

Niezbędne dokumenty:

– akt zgonu

– jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Św.) wystawione przez kapłana, który sakramentu udzielił (np. kapelana szpitala)

 Uwagi:

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Obrzędy pogrzebowe, przewidują kilka form liturgii (w zależności od religijności zmarłego, okoliczności śmierci, zwyczajów pogrzebowych miejsca).

 

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Close Menu