4. 09. – 10. 09. 2023 roku

Poniedziałek, 4. 09.

1. w intencji dzieci rozpoczynających rok szkolny

2. + Marian Gawron od córki z mężem

Wtorek, 5. 09.

1. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Karoliny

2. + Marian Gawron od córki z mężem

Środa, 6. 09.

1. z róży Józefa Czopika o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla braci oraz za zmarłych

2. + Marian Gawron od wnuczki Magdaleny

Czwartek, 7. 09.

1. + Władysława i Tadeusz Młynarscy

2. + Marian Gawron od wnuka Dawida

Piątek, 8. 09.

1. + Jan Wójt w 21 rocznicę śmierci

2. + Marian Gawron od wnuczki Justyny z rodziną

Sobota, 9. 09.

1. + Józef i Helena Wilk

2. + Marian Gawron od Stanisławy i Stanisława Baran

Niedziela, 10. 09.

730 za parafian

1030 + Robert i Sebastian Orgielewscy

        + Marian Gawron od kuzynki Marii Mac z rodziną

1500 + Czesław Myrda

Close Menu