30. 01. – 5. 02. 2023 roku

Poniedziałek, 30. 01

1. + ks. Zygmunt Mularski

2. + Czesław Kotula od Alicji i Zdzisława Myrda z rodziną

Wtorek, 31. 01

1. + Jan Dudek w 15 rocznicę śmierci

2. + Czesław Kotula od Oli Domino z rodziną

Środa, 1. 02

1. + Stanisława i Władysław Dudek

2. + Czesław Kotula od Edwarda Myrda

Czwartek, 2. 02

1. + Stefania Wajda w rocznicę śmierci

2. + Czesław Kotula od Małgorzaty i Lesława Myrda

 Piątek, 3. 02

1. + Zdzisław Mirowski od rodziny

2. + Czesław Kotula od Agnieszki i Jerzego Myrda

Sobota, 4. 02

1. + Józef Szajna w 5 rocznicę śmierci

2. + Czesław Kotula od rodziny Leśniaków z Budziwoja

Niedziela, 5. 02

730 + Anna i Władysław Grzebyk

1030 + Bronisława Bober od męża Józefa

        + Czesław Kotula od Jolanty Domino

1500 za parafian

Close Menu