11. 05. – 17. 05. 2020 roku

Poniedziałek, 11. 05

1. o dary Ducha św. w rodzinie

2. + Anna Baran od Ireny i Czesława Kotula

Wtorek, 12. 05

1. + Salomea i Ignacy Kowalscy

2. + Anna Baran od Kingi i Andrzeja Kotula

Środa, 13. 05

1. z róży Władysławy Lasota o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr i ich rodzin oraz za zmarłe siostry

 2. + Anna Baran od Zdzisława i Marii Myrda

Czwartek, 14. 05

1.+ Agata, Ludwik i Tadeusz Kotowicz

2. + Anna Baran od rodziny Kusiów

Piątek, 15. 05

1. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii

2. + Anna Baran od rodziny Rojków

Sobota, 16. 05

1. + Bronisława Pałka w 6 rocznicę śmierci

2. + Anna Baran od rodziny Adama i Haliny Szczepanik

Niedziela, 17. 05

730 + Jan i Helena Kocur w rocz. śmierci

1030 w intencji dzieci rocznicowych

       + Anna Baran od chrześniaka Mateusza

1500  za parafian

Close Menu