9. 01. – 15. 01. 2023 roku

Poniedziałek, 9. 01

1. + Robert Domino

2. + Adam Gruba od wnuków i wnuczek

Wtorek, 10. 01

1. + Stefania Borowiec

2. + Adam Gruba od wnuków i wnuczek

Środa, 11. 01

1. + Monika, Stefania Pietrzyk i Barbara Furman

2. + Adam Gruba od Genowefy Warzybok

Czwartek, 12. 01

1. o łaskę zdrowia dla Tomasza

2. + Adam Gruba od Genowefy Warzybok

 Piątek, 13. 01

1. + ks. Andrzej Garbarz

2. + Adam Gruba od Marii i Sławomira Warzybok z rodziną

Sobota, 14. 01

1. w 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Józefa i Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

2. + Adam Gruba od Beaty Radzyniak koleżanki córki Marty

Niedziela, 15. 01

730 + Jan i Stanisława Potęccy i ich rodzice

1030 w intencji parafian od p. organisty

        + Adam Gruba od Marleny Lorek z mężem

1500 + Józef Szajna

Close Menu