27. 09. – 3. 10. 2021 roku

Poniedziałek, 27. 09

1. + Maria Lis

2. + Jerzy Krakowiak od Tadeusza Myrdy z rodziną

Wtorek, 28. 09

1. + Jarosław Kurc w 8 rocznicę śmierci

2. + Jerzy Krakowiak od kolegów z pracy syna Karola

Środa, 29. 09

1. + Katarzyna i Wojciech Lasota

2. + Jerzy Krakowiak od kolegów z pracy syna Karola

Czwartek, 30. 09

1.+ Bronisław Myrda od rodz. Grzebyków i Bonarowskich

2. + Jerzy Krakowiak od Anny i Franciszka Grzebyk

Piątek, 1. 10

1. + Eugeniusz i Czesława Leja

2. + Jerzy Krakowiak od Ireny z rodziną

Sobota, 2. 10

1. za zmarłych rodziców

2. + Jerzy Krakowiak od Ireny z rodziną

Niedziela, 3. 10

730  za parafian

1030 + Helena Skoczylas  w 1 rocznicę śmierci

       + Jerzy Krakowiak od firmy pogrzebowej Hades z Lubeni

1500 dziękczynna za 40 lat małżeństwa Zbigniewa i Stanisławy z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

Close Menu