26. 07. – 1. 08. 2021 roku

Poniedziałek, 26. 07

1. + Ignacy Szczęch od I Kręgu Domowego Kościoła

2. + Czesława Bieda od rodziny Maternów

Wtorek, 27. 07

1. + Maria Krupa w 2 rocznicę śmierci

2. + Czesława Bieda od Wiesława Soleckiego z rodziną

Środa, 28. 07

1. + Adriano Kucharski

2. + Czesława Bieda od Zofii Soleckiej z synem

Czwartek, 29. 07

1.+ Zofia Baran w rocznicę śmierci

2. + Czesława Bieda od rodziny Nawrotów z Rzeszowa

Piątek, 30. 07

1. w intencji tegorocznych bierzmowanych – o potrzebne łaski i światło Ducha św.

2.  + Czesława Bieda od rodziny Bojdów z Rzeszowa

Sobota, 31. 07

1. + Stanisław Bieda z rodziną

2. + Czesława Bieda od kolegów zięcia z pracy

Niedziela, 1. 08

730  za parafian

1030+ Stanisław Krupa od Grzebyków i Zająców 

       + Czesława Bieda od kolegów zięcia z pracy

Close Menu