10. 07. – 16. 07. 2023 roku

Poniedziałek, 10. 07

1. + Jan i Stanisława Potęccy i ich rodzice

2. + Władysława Lassota od Teresy i Stanisława Wilków z Rzeszowa

Wtorek, 11. 07

1. + ks. Stanisław Pelczar od rodziny Lasotów

2. o łaskę zdrowia dla Romana

Środa, 12. 07

1. + ks. Stanisław Pelczar od rodziny Jachimowskich

2. + Władysława Lassota od Stanisława Pietruchy

Czwartek, 13. 07

1. + Antoni i Maria Wilk

2. + Stanisław Buż od Agnieszki Pawła Sierzputowskich z rodziną

Piątek, 14. 07

1. + ks. Stanisław Pelczar od Zofii i Ryszarda Grzebyk

2. + Stanisław Buż od Agnieszki Pawła Sierzputowskich z rodziną

Sobota, 15. 07

1. o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Anny

2. + Stanisław Buż od Małgorzaty i Marka Mazur

Niedziela, 16. 07

730 + Jan Trafidło w 3 rocznicę śmierci i jego rodzice

1030 + Antoni i Józefa Tłuczek

        + Stanisław Buż od Małgorzaty i Marka Mazur

1500 za parafian

Close Menu