17. 08. – 23. 08. 2020 roku

Poniedziałek, 17. 08

1. + Ludwik i Aniela Gugała

2. + Zofia Mac od Marianny Mac

Wtorek, 18. 08

1. + Janina i Władysław Gruba i ich rodzice

2. + Zofia Mac od Jolanty Kurc

Środa, 19. 08

1. + Barbara i Kazimierz Furman

2. + Zofia Mac od Borków i Warzyboków

Czwartek, 20. 08

1.+ Łukasz Lasota

2. + Zofia Mac od Renaty i Stanisława Tłuczek

Piątek, 21. 08

1. + Dominik i Aniela Grzebyk

2. + Zofia Mac od rodziny Baranów

Sobota, 22. 08

1. + Władysława Kamińska od II Kręgu Domowego Kościoła

2. + Zofia Mac od sióstr różańcowych

Niedziela, 23. 08

730 + Robert Szajna

1030 za parafian

       + Zofia Mac od Zofii Czopik z mężem

Close Menu