Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności

AKT ZAWIERZENIA

Bogurodzico Dziewico, Najświętsza Matko Jezusa Chrystusa – „człowieka pracy”, Matko Boża Robotników-Solidarności,

stajemy dzisiaj przed Twoim Matczynym Obliczem z dziękczynieniem za polskich świadków wiary i obrońców praw ludzi pracy: św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń, zwłaszcza pandemii, prosimy Cię Matko, wypraszaj u Swojego Syna błogosławieństwo na czas próby naszej wiary, nadziei i miłości.

Na tym trudnym etapie dziejów Kościoła, ludzkości i naszego Narodu zwracamy się do Ciebie, Matko Boża Robotników-Solidarności, abyś nas wprowadziła w Boski i ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Tajemnica ta ukształtowała się pod Twoim Niepokalanym Sercem, które jest po macierzyńsku niewyczerpane. Sam zaś macierzyński rys tej miłości, który wnosisz w Tajemnicę Odkupienia i w życie Kościoła, wyraża się w szczególnej bliskości względem człowieka i wszystkich jego spraw.

Przyjmij z macierzyńską łaskawością ten akt zawierzenia i chroń nasze życie w Twoim Niepokalanym Sercu; błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra; ożywiaj i umacniaj wiarę; wspieraj i rozjaśniaj nadzieję; wypraszaj u Ojca miłosierną miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.

Tobie, Nasza Królowo, zawierzamy losy Kościoła i ludzkości. Tobie polecamy nasz naród i naszą diecezję, naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. Z ufnością dziecka prosimy Cię Matko, przywróć nam ducha solidarności i naucz nas  modlić się również „trudem” pracy, aby przynosiła dobre owoce w naszej codzienności.

Matko Boża Robotników-Solidarności, wspieraj swym macierzyńskim wstawiennictwem ludzkość w wierności Jezusowi Chrystusowi, Temu, który wczoraj i dziś jest ten sam i będzie także na wieki. Amen

Close Menu