24. 07. – 30. 07. 2023 roku

Poniedziałek, 24. 07

1. z róży Władysławy Pryk o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr i ich rodzin oraz za zmarłe siostry

2. + Stanisław Buż od Bronisława Pietrzyka

Wtorek, 25. 07

1. + Helena i Józef Baran i ich rodzice

2. + Stanisław Buż od Tadeusza Burdy z rodziną

Środa, 26. 07

1. + Jan, Anna, Stefania i Stanisław Róg

2. + Helena Dudek od syna Stanisława

Czwartek, 27. 07

1. + Maria Krupa w 3 rocznicę śmierci

2. + Helena Dudek od syna Stanisława

Piątek, 28. 07

1. + Maria i Józef Wojewódka

2. + Helena Dudek od syna Stanisława

Sobota, 22. 07

1. + Zofia Baran w 4 rocznicę śmierci

2. + Helena Dudek od syna Stanisława

Niedziela, 30. 07

730 + Eugeniusz, Józefa i Janina Kucaba

1030 + Dariusz Baran w rocznicę śmierci

        + Helena Dudek od syna Stanisława

1500 za parafian

Close Menu