14. 06. – 20. 06. 2021 roku

Poniedziałek, 14. 06

1. + Jan Trafidło w 1 rocznicę śmierci i jego rodzice

2. + Mieczysław Stohandel od wnuka Dariusza z rodziną

Wtorek, 15. 06

1. + Helena i Edward Paśkiewicz

2. + Mieczysław Stohandel od wnuka Dariusza z rodziną

Środa, 16. 06

1. dziękczynna za 94 lata życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

2. + Mieczysław Stohandel od wnuczki Magdaleny z rodziną

Czwartek, 17. 06 

1.+ Bolesław Tondera

2. + Mieczysław Stohandel od wnuka Łukasza z rodziną

Piątek, 18. 06

1. + Anna i Ignacy Kyc i Joanna Krupa

2. + Mieczysław Stohandel od wnuka Łukasza z rodziną

Sobota, 19. 06

1. + Wiesław Borowiec w 13 rocznicę śmierci

2. + Mieczysław Stohandel od rodziny Gral

Niedziela, 20. 06

730  za parafian

1030w intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. 

       + Mieczysław Stohandel od pracowników BS w Lubeni

1500+ Antoni Przerwanek i jego rodzice

Close Menu