13. 07. – 19. 07. 2020 roku

Poniedziałek, 13. 07

1. + Maria i Mieczysław Kotowicz

2. + Aleksandra Lasota od Tomasza i Bernadety Gugała z rodziną

Wtorek, 14. 07

1. + Eugenia i Eugeniusz Tondera

2. + Aleksandra Lasota od rodziny Soleckich

Środa, 15. 07

1. + Stanisław Wilk i jego rodzice

2. + Aleksandra Lasota od Haliny Pięta z rodziną

Czwartek, 16. 07

1.za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Aleksandra Lasota od Agnieszki i Pawła Sierzputowskich z rodz.

Piątek, 17. 07

1. + Franciszek i Helena Borowiec

2. + Aleksandra Lasota od Małgorzaty i Tadeusza Gugała

Sobota, 18. 07

1. dziękczynna w 94 rocznicę urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

2. + Aleksandra Lasota od kuzynki Stanisławy Domoń

Niedziela, 19. 07

730 + Roman Sztycharz

1030 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Stanisława w 50 rocznicę urodzin od żony

       + Aleksandra Lasota od swatowej Heleny

1500 za parafian

Close Menu