15. 08. – 21. 08. 2022 roku

Poniedziałek, 15. 08 – Wniebowzięcie NMP

730 za parafian

1030 w intencji parafian i mieszkańców sołectwa od p. sołtysa

        + Józef Bieniek od Bolesława Szpiech z rodziną

Wtorek, 16. 08

1. + Janina i Władysław Gruba i ich rodzice

2. + Jan Skoczylas od siostry Danuty

Środa, 17. 08

1. o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Stanisława w 20 rocznicę ślubu

2. + Jan Skoczylas od siostry Danuty

Czwartek, 18. 08

1. + Dominik i Aniela Grzebyk

2. + Jan Skoczylas od siostry Czesławy z mężem

 Piątek, 19. 08

1. + Antoni i Katarzyna Dudek

2. + Jan Skoczylas od siostry Czesławy z mężem

Sobota, 20. 08

1. + Łukasz Lasota

2. + Jan Skoczylas od brata Stanisława z żoną

Niedziela, 21. 08

730 + Robert Szajna w 19 rocznicę śmierci

1030 za parafian

        + Jan Skoczylas od brata Stanisława z żoną

Close Menu