19. 12. – 25. 12. 2022 roku

Poniedziałek, 19. 12

1. + Stanisława i Michał Wajda

2. + Agnieszka Sandurska od babci Zosi

Wtorek, 20. 12

1. + Adela Król w 1 rocznicę śmierci

2. + Agnieszka Sandurska od bratowej Ewy z Gracjanem

Środa, 21. 12

1. + Waleria Głodowska w 2 rocznicę śmierci

2. + Agnieszka Sandurska od rodziny Pietrzyków z Zarzecza

Czwartek, 22. 12

1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danielka w 3 rocz. urodzin

2. + Agnieszka Sandurska od rodziny Pietrzyków z Zarzecza

 Piątek, 23. 12

1. + Czesław Mac

2. + Agnieszka Sandurska od Agnieszki i Waldemara Paśkiewicz

Sobota, 24. 12

1. + Jarosław Kurc

2. + Agnieszka Sandurska od Danuty i Marka Szczęch z rodziną

Niedziela, 25. 12 – Boże Narodzenie

Pasterka za parafian

730 + Edward Szczypek w 20 rocznicę śmierci

1030 + Zofia Wilk i jej rodzice

        + Agnieszka Sandurska od Natalii i Tomasza Szostek z rodziną

Close Menu