29. 08. – 4. 09. 2022 roku

Poniedziałek, 29. 08 

1. + Domicela, Ignacy Baran i Tadeusz Lib

2. + Jan Skoczylas od Ewy Mazur z rodziną

Wtorek, 30. 08

1. + Jan, Maria i Anna Wajda

2. + Jan Skoczylas od Iwony i Zbigniewa Świerad

Środa, 31. 08

1. z róży Józefa Czopika o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla braci i za zmarłych

2. + Jan Skoczylas od Julii Świerad

Czwartek, 1. 09

730 w int. dzieci, młodzieży i nauczycieli 

1800 + Czesław Kotula od śp. żony Ireny

       + Jan Skoczylas od Bogumiły Sikora z rodziną

 Piątek, 2. 09

1. + Marian Borowiec w 5 rocznicę śmierci i jego rodzice

2. + Jan Skoczylas od Heleny Grzebyk i Danuty Bonarowskiej

Sobota, 3. 09

1. o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Romana w 50 rocznicę urodzin

2. + Jan Skoczylas od Zofii Tondera

Niedziela, 4. 09

730 za parafian 

1030dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Karoliny z okazji urodzin

        + Jan Skoczylas od sąsiadów Baranów

1500 + Jan Lesław Wójt w 20 rocznicę śmierci

Close Menu