29. 06. – 5. 07. 2020 roku

Poniedziałek, 29. 06

1. + Maria Piekiełek

2. + Aleksandra Lasota od chrześniaka Mirosława z rodziną

Wtorek, 30. 06

1. + Jan i Kazimiera Panas

2. + Aleksandra Lasota od Barbary i Edwarda Gugała z rodziną

Środa, 1. 07

1. z róży Zofii Wójcik, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę NMP oraz za zmarłe siostry

2. + Aleksandra Lasota od Barbary i Edwarda Gugała z rodziną

Czwartek, 2. 07 

1.+ Jan Dudek i jego rodzice

2. + Aleksandra Lasota od sióstr różańcowych

Piątek, 3. 07

1. + Władysława, Karol i Jan Szkoła

2. + Aleksandra Lasota od Zofii Sztycharz z rodziną

Sobota, 4. 07

1. + Józef Szajna i jego rodzice

2. + Aleksandra Lasota od Władysława i Józefy Rzegockich

Niedziela, 5. 07

730 + Władysław Czopik w 6 rocznicę śmierci

1100za zmarłych z rodziny bł. Józefa

       + Bolesław Skoczylas w 2 rocznicę śmierci

Close Menu