Niedziela Palmowa 5. 04. 2020r.

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Uczestniczyć będziemy w wydarzeniach, które przyniosły nam zbawienie. Koncentrujemy się na dniach Triduum Paschalnego, które są obchodzeniem Paschy Chrystusa. Uczestniczymy, bowiem w Jego Męce, Śmierci i zmartwychwstaniu. Triduum Paschalne zaczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej we czwartek wieczorem, a kończy wieczorem w dniu Zmartwychwstania. Trwajmy w tych dniach z miłością jak najbliżej Chrystusa cierpiącego i zbawiającego nas.

Ten Wielki Tydzień będzie zdecydowanie inny niż w ubiegłych latach. Warto zrobić wszystko, by te najważniejsze dni całego roku liturgicznego, mimo nałożonych ograniczeń, przeżyć jak najgłębiej w swoich rodzinach. Pomocą będą transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, ale także prosimy, by każda rodzina zatroszczyła się o to, by te święta w domach miały wyjątkowy charakter.

2. Przypominamy, że Biskup Rzeszowski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane do odwołania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników. Prosimy o zastosowanie się do przepisów państwowych. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję mszalną. Osoby starsze i chore powinny pozostać w domu. Prosimy, aby w duchu odpowiedzialności i posłuszeństwa podporządkować się tym ograniczeniom.

3. W poniedziałek Msza św. o godz. 700.

4. We wtorek będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Michała Archanioła.

5. Zgodnie z wytycznymi Biskupa Rzeszowskiego, celebracje Świętego Triduum Paschalnego, a więc od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania będą sprawowane bez udziału wiernych, a jedynie z konieczną asystą. Wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą transmitowane przez katolickie Radio VIA.

6. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Będziemy wspominać ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Msza św. bez udziału wiernych. Po zakończeniu liturgii możliwość prywatnej adoracji Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 1900 do godz. 2200.

7. Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Obowiązuje post ścisły (trzy posiłki bezmięsne, w tym jeden do syta). W tym dniu nie odprawia się Mszy Świętej. O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej w kościele (bez udziału wiernych), a po niej przeniesienie Pana Jezusa do Bożego Grobu. Będzie możliwość indywidualnej adoracji od godz. 800 do liturgii Męki Pańskiej i po zakończeniu nabożeństwa do godz. 22.00 z zachowaniem rygorów sanitarnych. Krzyż adorujemy poprzez przyklęknięcie i pokłon.

W tym dniu w naszych domach ustawmy na stole, w centralnym miejscu Krzyż. Wieczorem w łączności z liturgią Męki Pańskiej ucałujmy go, jako znak naszego zbawienia.

8. W Wielką Sobotę będzie możliwość prywatnej adoracji od godz. 800 z zachowaniem rygorów sanitarnych.

 W tym roku w nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele. Prosimy, aby obrzęd ten zastąpić modlitwą i Błogosławieństwem stołu w rodzinach w poranek wielkanocny. Tekst będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

9. Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę rozpocznie się o godz. 1800 i będzie również bez udziału wiernych.

10. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego — Msza św. rezurekcyjna o godz. 700 (nie będzie procesji dookoła kościoła). Druga Msza o godz. 1030. W związku z zaistniałą sytuacją będzie również Msza o godz. 1500.

Zgodnie ze stanem prawnym na obecną chwilę, w każdej Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania będzie mogło uczestniczyć do 50 osób (łącznie z księżmi i asystą).

11.  Ze względu na stan epidemiczny, niektóre ograniczenia mogą jeszcze ulec zmianie. Będziemy o nich na bieżąco informować na stronie internetowej parafii.

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. O zatroszczenie się o porządek w kościele prosimy: Elżbieta Chyła, Irena Kotula, Elżbieta Winiarska, Edward Myrda, Małgorzata Myrda, Kazimierz Baran, Iwona Świerad, Halina Dudek, Ewa Mazur i Dominika Medygrał.

Do użytku wewnętrznego

Close Menu