25. 10. – 31. 10. 2021 roku

Poniedziałek, 25. 10

1. + Katarzyna i Jan Rejdak

2. + Stanisław Dudek od żony

Wtorek, 26. 10

1. + Stanisław Dudek

2. + Stanisław Dudek od żony

Środa, 27. 10

1. z róży Alicji Klimczak o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr i ich rodzin i za zmarłe siostry

2. + Stanisław Dudek od syna Adama

Czwartek, 28. 10

1.+ Tadeusz Solecki

2. + Stanisław Dudek od syna Adama

Piątek, 29. 10

1. + Jadwiga Mazur

2. + Stanisław Dudek od syna Piotra z rodziną

Sobota, 30. 10

1. + Zofia Baran

2. + Stanisław Dudek od syna Piotra z rodziną

Niedziela, 31. 10

730  + Lesław Lasota

1030 + Maria i Edward Tyrpa i Elżbieta Kwater

       + Stanisław Dudek od kuzynki Danuty

1500 za parafian

Close Menu