5. 12. – 11. 12. 2022 roku

Poniedziałek, 5. 12

1. + Zofia Wilk

2. + Konrad Mac od Bogdana Adamczyk

Wtorek, 6. 12

1. + Antoni Kowalski w 3 rocznicę śmierci

2. + Konrad Mac od Zofii i Marka Lekkich

Środa, 7. 12

1. z róży Emila Pasternaka o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla braci i ich rodzin i za zmarłych

2. + Konrad Mac od Jolanty Busz z rodziną

Czwartek, 8. 12

1. w intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

2. + Konrad Mac od róży różańcowej Moniki Mac

 Piątek, 9. 12

1. wynagradzająca za grzechy

2. + Konrad Mac od Nikodema

Sobota, 10. 12

1. + Tadeusz Kamiński w rocznicę śmierci

2. + Agnieszka Sandurska od męża

Niedziela, 11. 12

730 + Wiktoria i Władysław Lelek

1030 + Irena Kotula od córki Elżbiety z mężem

        + Agnieszka Sandurska od męża

1500 za parafian

Close Menu